Esta política de privacidade establece a forma na que se xestionarán os datos persoais neste sitio web. É esencial que o lean e o acepte antes de continuar navegando.

vilachadesalvadur.gal é un proxecto da Asociación Veciñal Vilachá de Salvadur, cuxo CIF é: E27145556.

Entre os valores cos que nos identificamos está a transparencia, por iso queremos que saibas dende o principio que a privacidade dos teus datos é moi importante para nós. Esta declaración de privacidade explica que datos persoais recollemos dos nosos usuarios e como os usamos. Convidámoslle a ler atentamente estes termos antes de proporcionar os seus datos persoais neste sitio web. Os maiores de trece anos poden rexistrarse en vilachadesalvadur.gal como usuarios sen o consentimento previo dos seus pais ou titores.

No caso de menores de menos de trece anos, para o tratamento dos seus datos persoais é necesario o consentimento dos pais ou titores.

En ningún caso se recollerán do menor datos relacionados coa situación profesional, económica ou coa privacidade dos demais membros da familia sen o seu consentimento.

Se tes menos de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non deberías rexistrarte como usuario.

Neste sitio web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debe saber que os seus dereitos están garantidos.

Esforzámonos en crear un espazo seguro e fiable e por iso queremos compartir os nosos principios relativos á súa privacidade:

 • Nunca pedimos información persoal a menos que sexa realmente necesario proporcionarlle os servizos que precisa.
 • Nunca compartimos información persoal sobre os nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir a lei ou no caso de que teñamos a súa autorización expresa.
 • Nunca usaremos os seus datos persoais con fins distintos do expresado nesta política de privacidade.

Cómpre ter en conta que esta política de privacidade pode variar en función dos requisitos lexislativos ou de autorregulación, polo que se recomenda aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan cubrir un formulario de calquera dos seus formularios de contacto onde se recollen datos persoais.

Vilachá de Salvadur adaptou este sitio web aos requirimentos da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), e do Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como Normativa para o desenvolvemento da LOPD. Tamén cumpre co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, do Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

 

Responsable do tratamento do teus datos personais

 • Identidade do Responsable: Asociación de Veciños/as de Vilachá de Salvadur
 • Nome comercial: Vilachá de Salvadur
 • NIF/CIF: 27145556
 • Enderezo: A Eirexa, 4 27413 Vilachá, A Pobra do Brollón (Lugo)
 • Enderezo electrónico: info@vilachadesalvadur.gal
 • Actividade: Asociación de veciños

Para os efectos do disposto no citado Regulamento xeral de protección de datos, os datos persoais que nos envíe a través dos formularios web recibirán o tratamento dos datos de «Usuarios da web e subscritores».

Para o procesamento de datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente.

 

Principios que aplicaremos á túa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que cumpren os requisitos da nova normativa europea de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: Sempre esixiremos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais con un ou máis fins específicos que lle informaremos con antelación con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só solicitaremos datos que sexan estritamente necesarios en relación cos fins para os que o requirimos. O mínimo posible.
 • Principio de limitación del prazo de conservación: Os datos conservaranse durante o tempo que non sexa necesario para os fins do tratamento, dependendo da finalidade, informarémoslle do período de conservación correspondente, no caso de subscricións, revisaremos periódicamente as nosas listas e eliminaremos eses rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os seus datos serán tratados de tal xeito que se garanta unha adecuada seguridade dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debería saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

 

Como obtemos os teus datos?

Os datos persoais que tratamos en Vilachá de Salvadur proceden de:

 • Formulario de contacto
 • Formulario de suscripción
 • Comentarios en blog
 • Formulario de solicitude de servizos
 • Formulario de venda

 

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se Vilachá de Salvadur trata ou non datos persoais que me preocupan.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos personais relativos ao interesado
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Oporse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos datos

Os interesados ​​poden acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os gardarei para o exercicio ou defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Asociación de Veciños/as de Vilachá de Salvadur dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Cómo interesado, tienes derecho a recibir los datos personales que te incumban, que nos hayas facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando:

 • O tratamento estea baseado no consentimento.
 • Os datos fosen facilitados pola persona interesada.
 • O tratamento efectúase por medios automatizados.

Ao exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, terá dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de controlador a controlador cando sexa tecnicamente posible.

Os interesados ​​tamén terán dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade fiscalizadora, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lles concirnen viola o Regulamento.

 

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta a este sitio web, por exemplo para comentar unha publicación, enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirse ou facer un contrato, está a proporcionar información persoal da que Vilachá de Salvadur é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por vilachadesalvadur.gal, só segundo se describe no aviso legal e nesta política de privacidade.

En Vilachá de Salvadur hai diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información proporcionada por persoas interesadas co seguinte propósito para cada sistema de captura (formularios):

 • Formulario de contacto: Solicitamos a seguinte información persoal: nome, correo electrónico, para responder aos requirimentos dos usuarios de vilachadesalvadur.gal. Por exemplo, podemos utilizar estes datos para responder á súa solicitude e responder a calquera dúbida, queixa, comentario ou preocupación que poida ter en relación coa información incluída na web, os servizos prestados a través da web, o tratamento de os seus datos persoais, preguntas relativas aos textos legais incluídos na web, así como calquera outra consulta que poida ter que non estea suxeita ás condicións de contratación. Informo de que os datos que nos proporcionará estarán situados nos servidores de Interdominio da UE.
 • Formulario de suscripción a contidos: Neste caso, solicitamos a seguinte información persoal: nome, correo electrónico, para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, proporcionadas polo usuario ao subscribirse. Dentro da web hai varios formularios para activar a subscrición. Os boletíns electrónicos ou boletíns son xestionados por Mailchimp. Informo de que os datos que nos proporcionará estarán situados nos servidores Mailchimp fóra da UE nos Estados Unidos. Mailchimp está amparado polo acordo EU-US Privacy Shield, cuxa información está dispoñible aqui, aprobado polo Comité Europeo de Protección de Datos.
 • Formulario de alta para comentarios do blog: Para comentar as publicacións do blog vilachadesalvadur.gal, o usuario está obrigado a rexistrarse mediante este formulario. Neste caso, solicitamos a seguinte información persoal: nome, correo electrónico, sitio web. Unha vez rexistrado, o usuario poderá facer cantos comentarios desexe e responder aos anteriores. Informo de que os datos que nos proporcionará estarán situados nos servidores de Interdominio da UE.
 • Formulario de venda: O usuario ten diferentes formularios de compra suxeitos ás condicións de contratación especificadas en cada produto ou servizo onde se requirirá información de contacto e pagamento como: nome, apelidos, DNI, correo electrónico, teléfono, enderezo completo. Os datos de pagamento serán recollidos e xestionados pola pasarela de pagamento utilizada pola web.

Hai outros fins para os que tratamos os teus datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións de uso e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos ofrecidos por este sitio web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos obtidos a través dalgunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario cando navega por este sitio web, que se detallan na política de cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. Vilachá de Salvadur pode ter presenza nas redes sociais. O tratamento dos datos que se realicen das persoas que se fan seguidores nas redes sociais das páxinas oficiais de vilachadesalvadur.gal, rexerase por esta sección. Así como aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normas de acceso que pertencen á rede social que sexan adecuadas en cada caso e previamente aceptadas polo usuario da Asociación de Veciños de Vilachá de Salvadur. Tratará os teus datos co propósito de xestionar correctamente a túa presenza na rede social, informar de actividades, produtos ou servizos de Vilachá de Salvadur. Así como para calquera outro propósito que permita a normativa das redes sociais. En ningún caso usaremos os perfís dos seguidores nas redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

De conformidade co disposto no regulamento xeral de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, Asociación de Veciños de Vilachá de Salvadur (Vilachá de Salvadur) con enderezo en A Eirexa, 4 27413 Vilachá, A Pobra do Brollón ( Lugo) será responsable do tratamento dos datos correspondentes a usuarios da web e subscritores.

Vilachá de Salvadur non vende, aluga nin transfire datos persoais que poidan identificar ao usuario, nin o fará no futuro a terceiros sen o consentimento previo. Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento dos usuarios para informar sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se fará cos máis estritos estándares de seguridade.

 

Remarketing

A función de remarketing permítenos chegar a persoas que xa visitaron vilachadesalvadur.gal e asociar un público específico cunha mensaxe específica. O remarketing é un método para conseguir que os usuarios que visitaron o noso sitio o fagan de novo.

Como usuario de vilachadesalvadur.gal, infórmolle que estou a recompilar información para esta función de remarketing en vilachadesalvadur.gal.

A información que recompilamos grazas a esta función recóllena as cookies de Facebook. Podes coñecer os datos que estas cookies recollen nas seguintes políticas de privacidade de cada servizo.

Se non desexa que a súa información sexa recollida por estas cookies, pode desactivar o uso das cookies de Google a través da configuración de Google Ads. Tamén pode desactivar o uso de cookies dun terceiro provedor a través da páxina de desactivación da Network Advertising Initiative.

Este tipo de servizos permítelle interactuar con redes sociais ou outras plataformas externas directamente desde as páxinas deste sitio web. As interaccións e información obtidas por este sitio web estarán sempre suxeitas á configuración de privacidade do usuario en cada rede social. No caso de que se instale un servizo que permita a interacción coas redes sociais, é posible que, aínda que os usuarios non usen o servizo, poida recompilar datos de tráfico web relacionados coas páxinas nas que están instalados.

 

Facebook ads

En vilachadesalvadur.gal empregamos anuncios de Facebook, a plataforma publicitaria de Facebook, que nos permite crear campañas e anuncios. Ao xerar un anuncio, podes segmentar o teu público por:

 • Lugar
 • Datos demográficos (idade, sexo, etc.)
 • Intereses (actividades, afeccións, etc.)
 • Quen compran en internet e por outras canles
 • Etc.

Os datos obtidos a través de anuncios de Facebook están suxeitos a esta política de privacidade desde o momento en que o usuario deixa os seus datos no formulario deste sitio web para unirse ao boletín de subscrición. En ningún caso a información de Facebook será utilizada para outros fins.

 

Lexitimación para o tratamiento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar ou facer comentarios neste sitio web, é necesario o consentimento desta política de privacidade.

A oferta potencial ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Tamén a contratación de produtos e servizos segundo os termos e condicións correspondentes.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se tratan as categorías de datos especialmente protexidas.

 

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse:

 • Mentres se manteña a relación mercantil.
 • Até que non se solicite a súa supresión polo interesado.
 • Período a partir da última confirmación de interese: 1 ano.

 

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Moitas ferramentas que empregamos para xestionar os teus datos son contratadas por terceiros.

Para proporcionar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, vilachadesalvadur.gal, comparte datos cos seguintes provedores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics: un servizo de análise web fornecido por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»). Google Analytics usa «cookies», que son ficheiros de texto localizados no seu computador, para axudar a vilachadesalvadur.gal a analizar como os usuarios usan o sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso de vilachadesalvadur.gal (incluído o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores dos Estados Unidos.

Aloxamento: Interdominios, con enderezo en España. Máis información en: https://interdominios.com (Cloud Builders S.A.). Interdominios trata os datos co fin de realizar os seus servizos de hospedaxe á Asociación de Veciños / as de Vilachá de Salvadur

Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio nos Estados Unidos. Máis información en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. procesa os datos co fin de realizar os seus servizos de plataforma web á Asociación de Veciños de Vilachá de Salvadur

Marketing por correo electrónico: The Rocket Science Group LLC d / b / a, con enderezo nos Estados Unidos. Máis información en: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d / b / a). O Rocket Science Group LLC d / b / a trata os datos para realizar os seus servizos de mercadotecnia por correo electrónico á Asociación de Veciños / as de Vilachá de Salvadur

 

Navegación

Ao navegar por vilachadesalvadur.gal, pódense recompilar datos non identificables, que poden incluír enderezos IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se usan os servizos e sitios e outros datos que non se poden usar para identificar ao usuario. Os datos que non identifican tamén inclúen os relacionados cos seus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Este sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google analytics
 • Facebook inside

Usamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios arredor do sitio e recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.

 

Segredo e seguridade dos datos

vilachadesalvadur.gal comprométese a utilizar e procesar os datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e empregándoos de acordo coa finalidade dos mesmos, así como a cumprir a súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar o alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, segundo o disposto na normativa vixente de protección de datos.

Este sitio web inclúe un certificado SSL. É un protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen dun xeito integral e seguro, é dicir, a transmisión de datos entre un servidor e un usuario web, e en retroalimentación, está completamente cifrada ou cifrada.

vilachadesalvadur.gal non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede de Internet e, polo tanto, a violación de datos a través de accesos fraudulentos por parte de terceiros.

En canto á confidencialidade do tratamento, a Asociación de Veciños / as de Vilachá de Salvadur asegurará que calquera persoa que estea autorizada por Vilachá de Salvadur para tratar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e provedores) estará obrigada. confidencialidade adecuada (deber contractual ou legal).

Cando se produza un incidente de seguridade, cando Vilachá de Salvadur teña coñecemento, deberá notificalo ao Cliente sen demora indebida e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de seguridade como se coñece ou cando o Cliente razoablemente o solicite.

 

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envía a vilachadesalvadur.gal, exonerando á Asociación de Veciños de Vilachá de Salvadur (Vilachá de Salvadur), de calquera responsabilidade ao respecto.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, á exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

 

Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións de protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos pola Asociación de Veciños de Vilachá de Salvadur (Vilachá de Salvadur) na forma e para os fins indicados. nesta política de privacidade.

 

Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a transferencia dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo á Asociación de Veciños / as de Vilachá de Salvadur (Vilachá de Salvadur) nos termos establecidos nesta Política para o exercicio de dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

 

Trocos na política de privacidade

Asociación de Veciños / as de Vilachá de Salvadur resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria. Nestes casos, a Asociación Veciñal de Vilachá de Salvadur anunciará nesta páxina os cambios introducidos cunha anticipación razoable á súa aplicación.

 

Correos comerciais

De acordo co LSSICE, vilachadesalvadur.gal non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos electrónicos comerciais que non foron solicitados ou autorizados previamente polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, independentemente da información comercial especificamente solicitada.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, vilachadesalvadur.gal comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.