Datos do Responsable

– Identidade do Responsable: Asociación de Veciños/as de Vilachá de Salvadur

– Nome comercial: Vilachá de Salvadur

– NIF/CIF: E27145556

– Enderezo: A Eirexa, 4 27413 Vilachá, A Pobra do Brollón (Lugo)

– Enderezo electrónico: info@vilachadesalvadur.gal

Neste espazo, o USUARIO, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estos termos antes de continuar a túa navegación.

Asociación de Veciños/as de Vilachá de Salvadur como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persois dos nosos usuarios.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a LSSI-CE a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

Condiciones xerais de uso

Estas Condicións Xerais regulan ou utilizan (incluído ou mero acceso) as páxinas web, membros do sitio web de Vilachá de Salvadur, servizos incluídos ou contidos e dispoñibles. A persoa calquera que accede á web, vilachadesalvadur.gal («Usuario») acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en todo momento no portal vilachadesalvadur.gal.

Datos personais que recadamos e como o facemos

Ler Política de Privacidad

Compromisos e obrigas dos usuarios

O Usuario está informado e acepta que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Vilachá de Salvadur. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen violar a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Está prohibido o uso do sitio web, con fins ilegais ou prexudiciais, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;
 • Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares;
 • Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

Ao usar o sitio web, vilachadesalvadur.gal, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de Vilachá de Salvadur ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o portal (indicar dominio) ou iso impediría, de calquera xeito, o uso normal da web.

Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, Vilachá de Salvadur non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos. (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a Vilachá de Salvadur poden almacenarse en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a Vilachá de Salvadur, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nela de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e Vilachá de Salvadur utiliza unha canle segura e os datos transmitidos están cifrados grazas aos protocolos https, polo que garantimos as mellores condicións de seguridade para que se garanta a confidencialidade dos usuarios.

Reclamacións

A Asociación de Veciños de Vilachá de Salvadur (Vilachá de Salvadur) informa que hai follas de reclamación dispoñibles para usuarios e clientes.

O usuario pode formular reclamacións solicitando o seu formulario de reclamación ou enviando un correo electrónico a info@vilachadesalvadur.gal indicando o seu nome e apelidos, o servizo e / ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

O usuario / comprador pode comunicarnos a reclamación, ben por correo electrónico a: info@vilachadesalvadur.gal ou por correo postal dirixido a: Vilachá de Salvadur, na rúa A Eirexa, 4 27413 Vilachá, A Pobra do Brollón (Lugo ) se o desexa, o seguinte formulario de reclamación:

Para a atención de: Vilachá de Salvadur
A Eirexa, 4 27413 Vilachá, A Pobra do Brollón (Lugo)
Correo electrónico: info@vilachadesalvadur.gal

O servizo / produto:
Adquirido o día:
Nome de usuario:
Enderezo do usuario:
Sinatura do usuario (só se se presenta en papel):
Data:
Motivo da reclamación:

Plataforma de resolución de conflitos

No caso de que poida ser do seu interese, para presentar as súas reclamacións tamén pode usar a plataforma de resolución de disputas proporcionada pola Comisión Europea e que está dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método de facelos dispoñibles, de todo ou parte do contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Vilachá de Salvadur. O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de Vilachá de Salvadur.

O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén sen carácter exhaustivo o texto, o software, o contido (incluída a estrutura, selección, disposición e presentación do mesmo), podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas comerciais, dereitos copyright e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual debido á introdución de determinados contidos na web, deberán notificar a Vilachá de Salvadur a devandita circunstancia indicando:

 • Datos persoais do interesado propietario dos dereitos presuntamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
 • Sinale os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

Enlaces externos

As páxinas web vilachadesalvadur.gal proporcionan ligazóns a outros sitios web e contidos propios de terceiros como:

 • Contidos doutras web
 • Información
 • Recursos

O único propósito das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder a ditas ligazóns.

Vilachá de Salvadur non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao Usuario ao acceder a ditas ligazóns.

Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio páxinas, promocións, programas afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información é sempre anónima e o usuario non está identificado.

A información proporcionada nestes sitios patrocinados ou ligazóns de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade utilizadas neses sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Por iso, recomendamos aos usuarios que revisen detidamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliados.

O Usuario que pretenda establecer calquera dispositivo técnico de enlace desde a súa páxina web ao portal vilachadesalvadur.gal deberá obter a autorización previa por escrito da Asociación Veciñal Vilachá de Salvadur. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Vilachá de Salvadur e o propietario do sitio onde se establece a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de Vilachá de Salvadur dos seus contidos ou servizos.

Política de comentarios

Na nosa páxina web, permítense comentarios para enriquecer o contido e facer consultas.

Non se aceptarán comentarios que non estean relacionados co tema deste sitio web, que inclúan difamacións, queixas, insultos, ataques persoais ou falta de respecto xeral cara ao autor ou outros membros.

Tamén se eliminarán os comentarios que conteñan información obviamente enganosa ou falsa, así como comentarios que conteñan información persoal, como enderezos privados ou teléfonos e que infrinxan a nosa política de protección de datos.

Do mesmo xeito, rexeitaranse aqueles comentarios creados só con fins promocionais dun sitio web, persoa ou grupo e todo o que poida considerarse spam.

Non se permiten comentarios anónimos, nin os feitos pola mesma persoa con alcumes diferentes. Tampouco se considerarán os comentarios que intenten forzar un debate ou adoptar unha posición doutro usuario.

Exclusión de garantías e responsabilidades

O Provedor non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan ser causados ​​por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal;
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei aplicable e xurisdición

En xeral, as relacións entre Vilachá de Salvadur e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e aos xulgados de Lugo.

Contacto

No caso de que algún usuario teña algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou algún comentario no portal vilachadesalvadur.gal, póñase en contacto con info@vilachadesalvadur.gal